Witamy

Siedziba MIDKMazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego zajmującą się edukacją i doskonaleniem osób dorosłych.
Organizujemy między innymi studia podyplomowe, konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, w tym nadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Współpraca z Państwem będzie dla nas zaszczytem